loadpage

جهت تعیین یک دفتر آژانس فرم زیر را تکمیل فرمایید. حداقل تعداد نفرات بزرگسال دو نفر میباشد.اطلاعات ثبت شده برای دفتر آژانس ارسال میگردد از صحت ان مطمئن شوید. با توجه به اینکه پس ار ثبت درخواست تور به مدت سی دقیقه رزرو میگردد،صرفا در صورتی که صد در صد قصد خرید این تور را دارید درخواست خود را ثبت نمایید.

درخواستهای با اطلاعات ناقص به هیچ عنوان تایید نمیگردد

قیمتها در سایت بقچه بر اساس قیمت اکثریت در بازار تعیین میگردد و مستقل از قیمت دفتر آژانس میباشد.

تعداد بزرگسال: تعداد کودک دو تا چهار سال:

تعداد اتاق درخواستی: دو تخت: سه تخت: چهارتخت:

شماره تلفن همراه:
نام-نام خانوادگی-کدملی همه مسافران:
اینجانب قوانین و مقررات را مطالعه نموده و با انتخاب این قسمت آن را تایید میکنم.