loadpage

سایت بقچه مرکز اطلاعرسانی تورهای مسافرتی میباشد.جهت تهیه تورهای اعلامی این سایت یکی از دفاتر طرف قرارداد با سایت بقچه برای مسافران تعیین میگردد. ان تخاب دفتر آژانس مسافرتی کاملا بر عهده سایت میباشد و ارتباطی با تور مسافرتی ندارد. بسیاری از تورهای اعلامی مخصوص سایت بقچه میباشند و دفاتر مسافرتی موظف به ارائه تور با قیمت و شرایط ویژه برای مسافران معرفی شده از طرف بقچه هستند.


3303 724 0922

ادرس:اهواز-خیابان سی متری-نبش خیابان مسلم کدپستی-6193745181

تلفن ثابت:06132228799