هتل Alphabet هتل Alphabet ★★★★ Telavi Street 3, 0103 Tbilisi City
هتل Citadines هتل Citadines ★★★★ Freedom Square 4 Bld.2A, 0105 Tbilisi City
هتل Margo Palace هتل Margo Palace ★★★★ Mikheil Djavakhishvili (Elbakidze) Street 12, Vera, 0108 Tbilisi City
هتل Prestige Palace هتل Prestige Palace ★★★ امتیاز هتل 9 Marjanishvili Street 51, Chugureti, 0102 Tbilisi City امتیاز هتل 9
هتل Residence Hill هتل Residence Hill ★★★ Titsian Tabidze Street 110, Vake, 0162 Tbilisi City
هتل White House هتل White House ★★★ Davit Rondeli Street 12, 0159 Tbilisi City