جزیره ای شبیه اثر انگشت!!

این جزیره منحصربه فرد به مساحت 1.4 کیلومتر مربع در دریای ادریاتیک در سواحل کرواسی قرار گرفته است. تصاویر هوایی این جزیره آن را به شکل بیضی کوچک و مانند یه اثر انگشت غولپیکر نشان میدهند.اما چرا این جزیره به این شکل دیده میشود؟ جزیره ی بالژناک کرواسی به دلیل وجود دیوارهای سنگی که درون آن وجود دارد به این شکل درآمده است، مشابه این دیواره ها را میتوان در در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند ایرلند، انگلستان و اسکاتلند پیدا کرد. ساکنان روستاهای کرواسی برای کشاورزی سنگهای خاک را جدا میکردند و از این سنگها برای دیوارچینی زمینهای کشاورزی و همچنین محافطت محصولات در برابر وزش باد استفاده میکردند.