loadpage
جهت تهیه این تور یک آژانس مسافرتی (از معتبرترین دفاتر شهر) برای شما تعیین میگردد با تکمیل فرم ذیل و مطالعه قوانین صرفا با چند کلیک به راحتی میتوانید سفر خود را از یک دفتر معتبر تهیه نمایید.
تعداد بزرگسال
تعداد کودک دو تا چهار سال
تعداد نوزاد کمتر از دوسال:
تعداد اتاق درخواستی دو تخت: سه تخت: چهارتخت:
تلفن همراه
نام-نام خانوادگی-کدملی همه مسافران

1-زمان جهت تسویه حساب با آژانس صرفا 20 دقیقه میباشد.

2-صحت اطلاعات ثبت شده بر عهده مسافر میباشد

3-قیمتها در سایت بقچه بر اساس قیمت اکثریت در بازار اعلام میشود و مبلغ دریافتی از مسافران در دفاتر قیمت درج شده در سایت میباشد.

4-فروش تور، صدور بلیط و اجرای تور کاملا بر عهده اژانس مسافرتی میباشد.

5-صفحه قوانین به طور کامل مطالعه گردد.

اینجانب قوانین و مقررات را مطالعه نموده و با انتخاب این قسمت آن را تایید میکنم.